Konec aprila je potekala generalna skupščina globalne mreže Forus, na kateri so v imenu Platforme SLOGA sodelovali podpredsednik Sveta Platforme SLOGA Max Zimani, direktor Platforme SLOGA Albin Keuc in predstavnica sekretariata v Svetu Platforme Adriana Aralica. Članice mreže Forus so pregledale preteklo delovanje in zastavile delo v tekočem letu ter srednjeročnem obdobju. Prav tako so potekale volitve v Svet mreže. Albin Keuc je bil izvoljen v Svet mreže Forus.

Globalna mreža Forus združuje 69 nacionalnih platform, med temi Platformo SLOGA, in sedem regionalnih mrež iz Afrike, Amerike, Azije, Evrope ter Pacifika, ki skupaj predstavljajo več kot 22.000 nevladnih organizacij. Forus si prizadeva za krepitev podpornega prostora za delovanje nevladnih organizacij. Mreža z aktivnim sodelovanjem vpliva na lokalna in globalna pogajanja, hkrati pa prispeva k oblikovanju bolj enotne mednarodne skupnosti. Cilj mreže je spodbujati pošten in trajnosten svet, kjer ima najbolj ranljivo prebivalstvo svoj glas, kjer so človekove pravice spoštovane ter poteka boj proti neenakostim in krivicam.

Pripravila AA

Translate »