Poročilo o enakosti med spoloma kaže, da se je zmanjševanje razlik upočasnilo

Študija izpostavlja pozitivne učinke večje enakosti med spoloma

Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žena objavila pregled svojega dela na področju pravic žensk in enakosti spolov, v katerem obravnava vprašanja, kot so prioritete Komisije na tem področju, ekonomska neodvisnost žensk, zaposlovanje žensk, plačne razlike med...
Translate »