Ob mednarodnem dnevu žena 2018 je Evropska komisija objavila poročilo o enakosti med spoloma, ki kažeda se je napredek na določenih področjih zaustavil: ženske še vedno prevzamejo večji del obveznosti oskrbe v družinah, razlika v plačah med spoloma se že leta več ne zmanjšuje in znaša 16 %, nasilje nad ženskami pa še vedno ni odpravljeno.   

Evropska komisija si ves čas prizadeva za krepitev enakosti med spoloma. Predložila je predlog za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja delovno aktivnih družin, akcijski načrt za odpravo razlik v plačah med spoloma ter s financiranjem in dejavnostmiozaveščanja pozvala k ustavitvi nasilja nad ženskami.

Udeležba žensk v sektorju IKT in digitalnem sektorju se v zadnjih letih ni občutno izboljšala. Komisija je danes objavila dodatno študijo o ženskah v digitalni dobi, iz katere izhaja, da bi ženske z večjo udeležbo na digitalnih delovnih mestih v EU prispevale k letni rasti BDP v višini 16 milijard evrov. Vendar le 24,9 % žensk v visokošolskem izobraževanju diplomira na področjih, povezanih s tehnološkimi poklici.  Evropska komisija je zato danes predstavila nove načrte za spodbujanje vzornic v sektorju IT, rušenje stereotipov, spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti ter izobraževanja in zavzemanje za večje število žensk v podjetništvu.

Evropska komisija je objavila tudi zaključke letnega kolokvija o temeljnih pravicah, ki je bil tokrat posvečen ženskam.

“Evropa je za ženske eno izmed najvarnejših in najbolj enakopravnih območij na svetu,” je zapisalo štirinajst članov Evropske komisije, vključno s prvim podpredsednikom Fransom Timmermansom in visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednico Federico Mogherini. Enakost spolov je ena temeljnih vrednot Evropske unije, ki je zapisana tudi v Pogodbah. Obenem pa so podpisniki opozorili, da je pot do popolne enakosti spolov v praksi še dolga: “Ženske in dekleta so še vedno žrtve nadlegovanja, zlorab in nasilja. Prejemajo nižje plače in imajo slabše možnosti za kariero in poslovni razvoj. Želimo, da ženske in dekleta dosežejo enakost na vseh življenjskih področjih, kamor spadajo dostop do izobraževanja, enako plačilo za enako delo, dostop do vodstvenih položajev v podjetjih in politiki ter zaščita pred nasiljem.”

Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o razliki v plačah med moškimi in ženskami v letu 2016. Ženske so bile v EU v povprečju plačane 16 % manj oz. so za vsak evro, ki ga na uro zasluži moški, dobile zgolj 84 centov. Najmanjšo razliko v plači med spoloma so zabeležili v Romuniji (5,2 %) in Italiji (5,3 %), največjo pa v Estoniji (25,3 %), na Češkem (21,8 %) in v Nemčiji (21,5 %). V Sloveniji je razlika v plači med spoloma leta 2016 znašala 7,8 %.

Translate »