Mednarodni praznik žensk, ki ga praznujejo v skoraj 100 državah sveta, je dan, ko obeležujemo žensko privrženost politični, ekonomski in družbeni enakosti. Uradno ta dan praznujemo 8. marca že od leta 1917, napori in protesti žensk za večjo enakopravnost pa so se začeli že veliko prej ter trajajo še danes. Praznik je namenjen ozaveščanju družbe o ekonomski, politični ter socialni enakopravnost in dosežkih žensk. 

Volilna pravica, odločanje o lastnem telesu, enakovredno plačilo, vodilni položaji v podjetjih in zastopanost žensk na javnih funkcijah, nastopanje na športnih dogodkih ali morda samo sprehod po ulici; vse to se v državah razvitega sveta zdi nekaj običajnega ter samoumevnega. Pa je res tako? Položaj žensk v t. i. državah tretjega sveta kaže drugačno sliko. Ženske v teh državah so še danes manjvredne, ponekod zatirane, v družbi ne uživajo spoštovanja in nimajo možnosti odločanja o lastnem telesu, imajo slabši dostop do izobrazbe ter sodelovanja pri političnih odločitvah. V državah razvitega sveta, pa si kljub napredkih na tem področju (ali pa ravno zaradi njih) pogosto zatiskamo oči pred dejstvom, da so sodobne ženske na papirju enakopravne moškim, v resnici pa se soočajo s podobnimi težavami kot njihove babice in prababice. Kljub vsemu ženske v Evropi v povprečju še vedno prejemajo plačo, ki je okoli 16 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejemajo moški; v nacionalnih parlamentih držav članic EU je zastopanost žensk 24 odstotna; zasedajo le 22 odstotkov vodilnih položajev, od tega je le 5 odstotkov izvršnih direktoric; ženske predstavljajo le 29 odstotkov vseh podjetnikov. Neplačano delo v gospodinjstvu in nega ter skrb za druge je delo, ki ga tradicionalno opravljajo ženske. To delo ni cenjeno. V državah tretjega sveta ženske pogosto nimajo izbire in je edino delo, ki ga lahko opravljajo, neplačano delo v gospodinjstvu. V razvitih državah pa so ženske razpete med uresničevanjem svojih pravic in ambicij ter delom doma.

Pomembnost naporov žensk pri izničenju spolne neenakosti so prepoznali tudi Združeni narodi (ZN), s sprejetjem razvojnih ciljev tisočletja (tretji razvojni cilj – zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske). Kasneje, leta 2015, ko so bili ti cilji s sprejetjem Agende 2030 nadgrajeni v cilje trajnostnega razvoja (CTR) pa so potrebe po končanju spolne diskriminacije svoje mesto našle v petem cilju – enakost spolov.

Humanitarno društvo ADRA Slovenija se vprašanja položaja žensk v družbi in uresničevanja 5 cilja CTR loteva s projektom, financiranim s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, v Črni gori. Tam smo v sodelovanju z ADRA Črna gora vzpostavili center za ženske. V centru tedensko potekajo delavnice, kjer se opolnomočenje žensk izvaja tako, da se jih seznani s pravicami, ki jih imajo, in se jih opremi z znanjem za aktivno uresničevanje svojih pravic. Na njih je poudarek na pravicah žensk, pravicah na delovnem mestu in reproduktivnem zdravju. Poleg tega se izvajajo tudi delavnice, kjer ženske pridobijo znanja, uporabna v praksi (jezikovni tečaji, tečaji računalniškega in ekonomskega opismenjevanja, tečaji šivanja ter pomoč v obliki mentorstva za nadobudne podjetnice). Enakost spolov je sestavni del vseh dimenzij vključujočega in trajnostnega razvoja, zato smo v našem projektu pozornost namenili tudi ozaveščanju moških o pravicah in položaju žensk v družbi. V tednu, ko obeležujemo 8. marec, bo v centru potekal tematski sklop delavnic na temo položaja žensk v družbi, težav s katerimi se soočajo in načinov, kako ta položaj izboljšati.

Osmi marec ni le dan, ko ženskam podarimo šopek rož in čokolado, v svoji osnovi je to dan, namenjen ozaveščanju družbe o ekonomski, politični ter socialni enakopravnost in dosežkih žensk.

Tina Letić, Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Foto: Milan Vidaković


Razmišljanje je nastalo v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1

Translate »