“Pravice žensk so človekove pravice, vendar se jih dandanes, ko svet postaja vse bolj nepredvidljiv in kaotičen, omejuje in krši. Opolnomočenje žensk in deklet je edini način, da njihove pravice zaščitimo in zagotovimo uresničitev lastnega potenciala”, je ob mednarodnem dnevu žensk povedal generalni sekretar Združenih narodov António Guterres.

“Zgodovinsko neravnovesje moči med moškimi in ženskami povečuje diskriminacijo žensk in deklet. Slednje še stopnjuje naraščajoča neenakost znotraj in med družbami ter državami. Po svetu se zlorablja tradicije, kulturne vrednote in vero za krčenje pravic žensk ter krepitev seksizma in nezaupanja do žensk.

Zakonske pravice ženske niso bile nikoli enake moškim, in sicer na vseh celinah. Tovrstne pravice se še dodatno zmanjšuje. Pravice žensk nad lastnimi telesi so ogrožene. Ženske so nenehno tarče ustrahovanja in nadlegovanja v kibernetskem prostoru ter resničnem življenju. V najslabšem primeru skrajneži in teroristi svoje ideologije utemeljijo na podrejanju žensk in deklet ter postanejo žrtve spolnih zlorab in nasilja, prisilnih porok in virtualnega zasužnjevanja.

Kljub določenemu napredku imajo večino vodstvenih položajev še vedno moški, pri čemer se ekonomske razlike med spoloma večajo zaradi zastarelih vrednot in utrjevanja moškega šovinizma. To moramo spremeniti. Ženske moramo opolnomočiti na vseh ravneh. Omogočiti moramo, da se njihovo mnenje upošteva. Imeti morajo nadzor nad lastnim življenjem in prihodnostjo našega planeta.

Zanikanje pravic žensk in deklet ni le narobe, ampak ima resen družbeni in ekonomski učinek, saj zavira razvoj vseh nas. Enakost spolov ima transformacijski učinek, ki je ključnega pomena za popolno delovanje družb in gospodarstev.

Dostop žensk do izobraževanja in zdravstvenih storitev koristi njihovim družinam in celotni skupnosti, kar tudi pozitivno vpliva na prihodnje generacije. Eno dodatno leto v šoli lahko poveča nadaljnji prihodek določenega dekleta za 25 odstotkov.

Če so ženske v polni meri delovno aktivne, se ustvarjajo nove priložnosti in rast. Zapiranje vrzeli med spoloma pri zaposlovanju lahko za svetovni bruto domači proizvod do leta 2025 prinese dodatnih 12 bilijonov ameriških dolarjev. Povečanje deleža žensk v javnem sektorju poveča njihovo reprezentativnost in inovacije v sektorju. Hkrati tudi izboljšamo odločevalski proces in koristimo celotni družbi.

Enakost spolov je osrednjega pomena v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja globalno sprejet načrt soočanja z izzivi prihodnosti. Znotraj agende so bili določeni cilji trajnostnega razvoja, kjer se cilj 5 nanaša na enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklet. Slednji cilj je ključnega pomena za uresničitev vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Prizadeval si bom povečati udeležbo žensk pri gradnji miru in varnosti. Pogajalke povečujejo možnost za trajni mir, pri čemer mirovnice zmanjšujejo verjetnost spolnega izkoriščanja in zlorab.

V okviru Združenih narodov oblikujem jasen načrt s kazalniki, kako doseči enakost spolov v okviru organizacije, saj mora slednja resnično predstavljati ljudi, katerim služi. Predhodni cilji niso bili doseženi. Premakniti se moramo od ambicij k dejanjem.

Na mednarodni dan žensk se zaobljubimo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo premagali ukoreninjene predsodke, podpirali sodelovanje in aktivizem ter spodbujali enakost spolov in krepitev vloge žensk.”

Translate »