V zadnjem komentarju na temo solidarnosti smo izpostavili materialne razloge, zakaj od srečanja pogodbenic v Glasgowu pričakujemo močno zavezo za izpolnitev obljube o 100 milijard USD za potrebe držav globalnega juga.

Naše pričakovanje je temeljilo na spoštovanju dane besede. Če si se zavezal (glej točko 98) pred globalno skupnostjo, da boš nekaj naredil, si to tudi dolžan storiti. Z dano besedo spodbudiš pričakovanja in vplivaš na strateško odločanje drugih. Z neizpolnitvijo vsem sporočaš, da nate ne morejo računati. Če pa bi naše pričakovanje vezali na vnaprej znane interese posameznih pogodbenic, potem bi pričakovanja morali prilagoditi. Navzdol. Na srečo na srečanjih pogodbenih velja (izjemno pomembno) formalno pravilo, da se odločitve sprejemajo soglasno. Pomembno zato, ker to pravilo zagotavlja moč tudi najmanjšim in najšibkejšim, da lahko vplivajo na končne odločitve in dogovore.

Albin Keuc

Albin Keuc, direktor Platforma SLOGA

Kot so zapisali v Umanoteri, je eden največjih neuspehov konference, “da ni bil dosežen napredek pri vzpostavitvi mehanizma za finančno podporo skupnostim, ki katastrofalne in nepovratne posledice ekstremnih vremenskih dogodkov doživljajo že danes. Bogate države so se v Glasgowu ponovno izognile svoji odgovornosti.” Rečeno z drugimi besedami: cilja, da zagotovimo za podnebne finance 100 milijard USD do 2020, ne bomo izpolnili. To se bo zgodilo 2023. Vmes je preteklo 14 let od dane obljube.

Po drugi strani so fosilna goriva prvič neposredno zapisana v besedilu končne odločitve (glej točko 36). Predlagana opustitev rabe fosilnih goriv se je v pogajanjih spremenila v zmanjšanje rabe fosilnih goriv, “phasing down” namesto “phasing out“. A vendar je prvič jasno zapisano! Četudi pri nas pravimo, da “beseda ni konj”, so se te besede materializirale na papirju, podpisanem s strani vseh držav. To ne bo ostalo brez posledic.

Slovenija se je pridružila Zavezništvu za krepitev izstopa iz premoga (“Powering Past Coal Alliance”). Pohvalno. Razpravo o tem, ali je jedrska energija primeren vir za nadomeščanje premoga, je tako pred nami.  Pridružili smo se tudi pomembni deklaraciji voditeljev iz Glasgowa o gozdovih in rabi tal. In še kaj.

Vzajemna povezanost sodobnega sveta v soočenju s podnebnimi spremembami razkriva njegovo elementarno ranljivost. Kar počnemo s seboj, vpliva na druge. Zato je pomembno sporočilo, mimo katerega ne moremo in ne smemo, to, da je pot naprej samo v vključevanju vseh, ki imajo pri podnebnih spremembah svoj delež. Zato bo na naslednjem COP-u treba zagotoviti večjo udeležbo mladih, žensk in staroselskih ljudstev ter omejiti prisotnost podpornikov fosilnih goriv na obstranske sejemske prostore.

Za najbolj ranljive države, ki so večinoma tudi države z najnižjimi dohodki, je ključno, da nismo stopili nazaj. Da je obljuba še veljavna. Tudi zato smo na vse poslanske skupine v Državnem zboru naslovili predlog amandmaja k proračunu Republike Slovenije, s katerim bi v letu 2022 za uradno razvojno pomoč namenili 2 milijona EUR več. Vsem smo predtem poslali tudi senčno poročilo AidWatch 2021. Amandma so podprle poslanske skupine SD, LMŠ, Levice in SAB. Za AidWatch so se zahvalili iz NSi. Vlada amandmaja ne podpira.

Američani imajo reklo “put your money where your mouth is”, podloži svoje besede s svojim denarjem. S tem postaneš član kluba tistih, ki stojijo za svojimi besedami. To stabilizira ta naš svet, ki se zdi s tečajev. Če želimo kot država prispevati k stabilizaciji razmer in podpreti razvojno sodelovanje, moramo izpolniti svojo zavezo, da bomo za uradno razvojno pomoč namenili 0,33 % BND.

Za solidarnost besede niso dovolj.

Albin Keuc

***

***

Še več komentarjev Albina Keuca:

Komentar: Modra raba mehke moči

Komentar: Brez vode enostavno ne gre!

Komentar: Ohranjanje in širjenje vrednot ali o prihodnosti Evrope

Komentar: Krepitev multilateralizma ali razdeljeni svet

Komentar: Kigali, Rim, Glasgow


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »