Mlade amabasadorke gibanja #ClimateOfChange, v katerem sodeluje tudi Platforma SLOGA, so danes na srečanju o medgeneracijskem sodelovanju ob robu konference pogodbenic Pariškega sporazuma (COP27), na Evropsko unijo in predsednico Evropske komisije, Ursulo von der Leyen, naslovile peticijo, ki jo je podpisalo 105.113 državljank in državljanov EU.

(C) #ClimateOfChange

V peticiji zahtevamo konkretno delovanje Evropske unije. S prehodom na podnebno nevtralno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov lahko zgradimo boljši svet za ljudi in naravo. Zahtevamo naslednje ukrepe, s katerimi bomo dosegli blaginjo znotraj obnovitvenih zmogljivosti Zemlje:

  1. Evropska unija mora zagotoviti, da globalno segrevanje ostane pod 1,5 stopinje Celzija tako, da doseže podnebno nevtralnost do leta 2040, desetletje pred trenutnim ciljem do leta 2050. Evropska unija mora razogljičiti svoje gospodarstvo s pospeševanjem prehoda na čiste in obnovljive vire energije, z izboljšanjem energetske učinkovitosti v ključnih sektorjih energetike, ogrevanja in prometa. Nadomestiti mora fosilna goriva in spodbujati splošno zmanjšanje rabe energije.
  2. Premakniti se moramo k družbeno in ekološko pravičnemu gospodarstvu, ki postavlja interese družbe ter narave nad interese podjetij. Temeljiti mora na kazalnikih, ki presegajo bruto domači proizvod (BDP) kot osrednji kazalnik razvoja in merijo družbene ter okoljske posledice. Z ekonomijo blaginje moramo preseči sedanjo odvisnost od gospodarske rasti ter produktivnosti. Namesto tega mora gospodarstvo postati krožno (ponovna uporaba, popravilo in recikliranje obstoječih materialov), trajnostno, demokratično, pravično in skrbno.
  3. Krepiti moramo lokalne zmogljivosti in globalno pravičnost z zagotavljanjem finančne in tehnične podpore državam, ki jih podnebne spremembe prizadenejo, ter oblikovati ukrepe mednarodne zaščite za podnebne migrante. Na človekovih pravicah temelječe pravične politike upravljanja migracij in politike prilagajanja podnebnim spremembam bi okrepile prilagodljivost ter odpornost najbolj ranljivih skupnosti. Prav tako bi izboljšale življenjske razmere v izvornih, tranzitnih in ciljnih državah. V skladu z mednarodnimi zavezami, sprejetimi na podnebni konferenci v Kopenhagnu in v okviru Pariškega dogovora, imajo Evropska unija in države članice obveznost, da krepijo finančno pomoč za izvajanje podnebnih ukrepov v državah globalnega Juga.
  4. Mladi so žrtve podnebne krize, politike danes oblikujejo njihov jutri. Kot pomembni, a premalo zastopani skupini jim morajo oblikovalci politik omogočiti sodelovanje in vključiti njihova stališča ter vizije v politično odločanje z ustanovitvijo oziroma krepitvijo vloge mladinskih svetov ter njihovega povezovanja v Evropski uniji in državah članicah. Evropska unija in njene države članice morajo omogočati oziroma spodbujati dialog med predstavniki mladih in oblikovalci politik ter sodelovanje pri oblikovanju politik in zakonodaj. Mladinski sveti bi morali pridobiti status socialnih partnerjev v Evropski uniji in vseh državah članicah ter se povezati z Mladinsko svetovalno skupino za podnebne spremembe pri Združenih narodih.

Te vsebine smo razširili še v zadnjem pozivu vladam Evropske unije, ki smo ga objavili pred začetkom COP27.

Pripravil: AK


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »