V okviru platforme SLOGA smo v sodelovanju s preostalimi partnerji projektnega konzorcija Climate of Change pripravili spodnje stališče glede razprav o podnebni pravičnosti, ki bodo potekale na konferenci COP27, ki bo potekala v Egiptu med 6. in 18. novembrom 2022.

Soočamo se z enim najbolj turbulentnih desetletij v sodobnem času. Vsi signali nam sporočajo, da obstoječa ureditev dolgoročno ogroža človeštvo in okolje. Da bi zagotovili ustrezno prihodnost za vse, je zdaj trenutek, da pozovemo k sistemskim spremembam in podnebni pravičnosti. Podnebna kriza je hkrati tudi družbena kriza. Na človeški ravni njene grozljive posledice na področjih preživetja, dela, zdravja in dostopnosti pravic nesorazmerno prizadenejo marginalizirane države in ljudi.

Podnebna kriza ima tudi negativne multiplikativne učinke glede neenakosti in diskriminacije ter krepi neuravnotežena razmerja moči po vsem svetu. Posledično so nekatere skupine, kot so otroci, dekleta in ženske, najbolj prizadete zaradi posledic podnebne krize.

Na konferenci pogodbenic COP27 bomo od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in ostalih voditeljev držav članic EU, zahtevali naslednje ukrepe:

  • Ohranitev globalnega segrevanja pod 1,5 °C z doseganjem podnebne nevtralnosti EU do leta 2040;
  • Nobenih korakov nazaj, naravnost in hitro k obnovljivim virom energije;
  • Zagotoviti je treba pravičen prehod s pravično porazdelitvijo bremen in socialno zaščito;
  • Prehod na socialno in ekološko pravično ekonomijo blaginje;
  • Zaščita podnebnih migrantov z migracijsko politiko, ki temelji na človekovih pravicah;
  • Omogočiti sodelovanje mladih pri političnem odločanju;
  • Dogovoriti se je treba o podnebnem financiranju in mehanizmu za izgube in škode;
  • Zagotavljanje zaščite koristi otrok in mladostnikov ter njihovih pravic;
  • Zagovarjati pravice žensk in deklet ter njihovo udeležbo v procesih odločanja o podnebnih spremembah

Poziv v angleškem jeziku si lahko preberete tu.

Dokument so pripravili EEB, WeWorld, ActionAid Hellas, Alianza por la Solidaridad – ActionAid Spain, Südwind, finep, IMVF, SLOGA in BEPF v okviru konzorcija Climate of Change.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »