Evropska plaforma Concord Europe – skupina za politike, je v preteklih dneh organizirala posvetovanje zainteresiranih članic glede prihodnosti sodelovanja s partnerskimi državami v naslednjih nekaj letih. Vsi se zavedamo, da je sodelovnaje izjemno pomembno, vendar pa so aktualni dogodki, ki jih države članice EU vidijo še posebej v luč medsebojnega tekmovanja pomembnosti področij razvoja s področjem zagotavljanja varnosti. V tem okviru so bili predstavljeni nekatari (tudi negativni) primeri držav, kako nalavljajo prioritet na področju Uradne razvojne pomoči:

Nizozemska: povečanje proračuna za 500mio € za sodelovanje s partnerskimi državami do leta 2025, dodatnih 200 mio € za oskrbo beguncev na Nizozemskem, dodatno 150 mio € za Ukrainske begunce. V letu 2022 se načrtuje, da bo kar 711 mio € namenjenih za oskrbo migrantov, kar pa predstavlja več kot 20% celotne URP.

Velika Britanija: Zmanjšala se je politična podpora za URP, ki se je znižala iz 0,7% na 0,5% GNI, posebej upad politične podpore za skupno agendo LNOB in odpravljanje skrajne revščine. Prioritete ostajajo »gender«, zdravje in podnebne spremembe. Opažajo trend vezanja URP v skladu z vladnimi interesi in ne na podlagi potreb prejemnikov pomoči. URP se prerazporeja iz multilateralne na bilateralno (bilateralna pomoč iz 67% na 75% GNI).

Japonska: 200 mio$ za hitre odzive in 600 mio$ za gospodarsko obnovo, opaža se vedno večje povezovanje sodelovanja s partnerskimi državami in cilji varnostne politike države.

Švedska: napovedani precejšnji rezi in sicer, v aprilu 2022 je vlada zamrznila 1 mrd, od česar pa je v juniju že odmrznila 130 mio. NVO pogrešajo večjo tranparentnost na področju oskrbe beguncev.

Pripravil: MH

Translate »