Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZeZ) je pripravilo celovit osnutek Smernic, ki bodo pomembno usmerjale aktivnosti vseh izvajalcev projektov in programov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije.

Vključevanje vidika spola tako v projekte ali programe, katerih cilj je krepitev enakosti med spoloma, kot v projekte ali programe, ki se osredotočajo na druga vsebinska področja, bo nedvomno okrepilo skladnost aktivnosti področja.

Pripravila: PV


Projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  in Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

 

 

 

Translate »