Ob svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, slovenske nevladne organizacije, pozivamo vse Vlade EU, da se pri svojem delovanju zavzemajo za aktivno uresničevanje načel mednarodne humanitarne pomoči ter bistveno povečajo sredstva za humanitarno pomoč in spodbujajo spoštovanje humanitarnega prava.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo bili soočeni s številnimi globalnimi humanitarnimi izzivi, med katerimi je bil v ospredju konflikt v Ukrajini in njegove vse širše globalne gospodarske posledice. Situacijo na področju humanitarne pomoči še dodatno poslabšujejo vojaški konflikti, podnebne spremembe, COVID-19 ter kronično nezadostno financiranje humanitarnih kriz. Število ljudi, ki naj bi letos potrebovali humanitarno pomoč, se je že povečalo na 303 milijone, kar je že do sedaj 29 milijonov več kot v decembru 2021. Leta 2022 naj bi 181 milijonov ljudi v 41 državah spadalo v skupino, ki trpi zaradi  skrajne podhranjenosti. Najhuje je v Keniji, Somaliji in Etiopiji, kjer zaradi akutne podhranjenosti približno vsakih 48 sekund umre ena oseba. Spregledati ne smemo niti področij pozabljenih kriz, kot so Sirija, Afganistan, Jemen ter države Afriškega roga. Skladno z osnovnimi humanitarnimi načeli nebi smeli delati razlik pri pomoči ljudem iz različnih držav po vsem svetu.

Albin Keuc, direktor platforme SLOGA, je ob tej priliki pozval slovensko vlado in v njenem imenu Ministrstvo za zunanje zadeve, da »morajo biti sredstva za humanitarno pomoč prednostno namenjena pomoči, ki rešuje življenja, brez možnosti njihove prerazporeditve za druge namene pomoči zaradi prednostnih gospodarskih ali političnih interesov.«

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, ob svetovnem humanitarnem dnevu pravi: »Vsak človek na tem svetu ima svoje osnovno dostojanstvo in potrebuje možnost, da živi, preživi in zaživi človeka vredno življenje. Države, mednarodne institucije in tudi vsak iz med nas pa lahko konkretno poskrbimo, da bi bilo življenje milijonov ljudi, ki trpijo vsepovsod po svetu, dostojno.«

»Zdaj je čas, da EU in njene države članice sprejmejo posebne ukrepe za zagotovitev potrebne pozornosti in financiranja za reševanje vseh humanitarnih krize po svetu, ki bo temeljila na osnovnih načelih mednarodne humanitarne pomoči,« je še poudaril Keuc.

Več podrobnosti o pozivu v pismu Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na naslednjih kontaktih:

Albin Keuc, Platforma SLOGA, direktor, 041 749 468, keuc@sloga-platform.org

Jana Lampe, Slovenska karitas, Mednarodna razvojna in humanitarna pomoč, sodelovanje in povezovanje, 031 344 481, jana.lampe@karitas.si

20220819 Sporočilo za javnost – Svetovni dan humanitarnosti 2022

Zagovorniške aktivnosti potekajo v sklopu projekta  »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči”, ki je del Strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa Slovenska karitas v partnerstvu s platformo SLOGA.  Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Translate »