Nevladna organizacija A.R.T. Fusion, ki že 19 let deluje na področju neformalnega izobraževanja organizira mednarodno usposabljanje z naslovom Design thinking for local advocacy, ki bo potekalo od 10. do 19. maja v mestu Busteni v Romuniji.

Namen usposabljanja je ponuditi vpogled v to, kako lahko oblikujemo zapletene odnose med civilno družbo, javnimi institucijami in političnimi akterji, in sicer s poudarkom na potrebnih veščinah za lokalno zagovorništvo in različnih metodah, ki jih je mogoče uporabiti na najnižji ravni v okviru projektnega načrtovanja.

Cilji usposabljanja so:

1. Razviti praktične kompetence zagovorništva in projektnega razmišljanja med 25 mladimi delavcev s poudarkom na vplivanju na spremembe na lokalni ravni.

2. Motivirati, pripraviti in spremljati različne mladinske organizacije, da razvijejo ali izboljšajo svoje kompetence pri uporabi metodologije oblikovalskega mišljenja pri zagovorniških procesih na lokalni ravni.

3. Spodbuditi širšo evropsko civilno družbo k večji aktivnosti z zbirko inovativnih, ustvarjalnih, preprostih in motivacijskih primerov lokalnih zagovorniških praks s področja mladinskega dela.

Usposabljanje bo osredotočeno na razvoj posebnih multiplikativnih kompetenc preko praktičnega pristopa.

Z metodologijo Design Thinking bodo udeleženci pripravljali lokalne kampanje za zagovorništvo, ki bodo omogočale oblikovanje empatičnih aktivističnih akcij, osredotočenih na dejanske potrebe, strahove, motivacijo in želje, ki jih identificiramo z akterji skupnosti, povezanimi z bistvenimi vprašanji.

Projektno razmišljanje se uporablja zlasti pri iskanju inovativnih rešitev za reševanje kompleksnih problemov v različnih kontekstih.

Za prijavo je treba izpolniti ta OBRAZEC.

Več o usposabljanju si lahko preberete v:

ROK ZA PRIJAVO: 25. marec 2024

Translate »