Prispevki

Imenovana direktorica Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

Vlada je mag. Mojco Špec Potočar z dnem 1. 9. 2017 imenovala za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov za dobo petih let, in sicer od 1. 9. 2017 do najdlje 31. 8. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja. Beri dalje

Urad za oskrbo in integracijo migrantov ustanovljen

Vlada je 2. marca 2017 izdala Odlok o ustanovitvi Urada za oskrbo in integracijo migrantov. Urad se ustanavlja kot vladna služba, ki jo vodi direktor. Ustanovitev urada je potrebna, ker so bile z novelo Zakona o tujcih, ki je začela veljati 4. 2. 2017, na Urad, pristojen za oskrbo migrantov, prenesene določene naloge, povezane s pravicami tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljeno zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito. Beri dalje