Robert Križanič iz Zavoda Povod je bil imenovan za predstavnika nevladnih organizacij v Svetu za vključevanje tujcev. Svet je bil v preteklosti precej nedejaven, zato upamo, da bo v prihodnje drugače.
Robert Križanič je ob izvolitvi izpostavil, da mora Slovenija “postati bolj vključujoča država, kjer je medkulturni dialog vrednota. Kjer bodo vsi ljudje, ki v njej živijo, obravnavani popolnoma enakopravno in bodo zagotovljene enake pravice in možnosti; zlasti to naj velja za priseljence, ki se soočajo z ranljivostjo ter da se zagotovi okolje, ki je obogateno z drugimi kulturami in znanjem, kar je bistveni del družbe.

Integracija je dvosmeren proces in to je prednost naše lokacije v srcu Evrope. Priseljenske skupnosti v Sloveniji so raznolike skupine z različnimi realnostmi, potrebami in prispevki naši družbi. Potrebujemo vključujoče politike, ki se odzivajo na to raznolikost.

V Povodu obravnavamo teme in vprašanja, ki so bistvena za oblikovanje politik, ki bodo zajemale programe vključevanja na trg dela, socialno varnost, postopke združitve družine in mnogo več ter da bo vsak posameznik, ki živi v Sloveniji, pridobil svoje polne pravice kot slovenski državljan. Z enakopravnostjo in pravičnostjo lahko rastemo kot odgovorna skupnost, ki živimo na slovenskih tleh in prispevamo k naši skupni blaginji v skladu z globalno in mednarodno pravičnostjo.”

“Pri svojem delu se moramo zavzemati za ekonomsko in socialno blaginjo kot odgovor na raznolike potrebe in odgovornost priseljenskih skupin v Sloveniji,” je poudaril.

Svet za vključevanje tujcev je bil prenesen na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov s strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Svet opravlja sledeče naloge:

  • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
  • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
  • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Pripravil: AK

Translate »