Vlada je mag. Mojco Špec Potočar z dnem 1. 9. 2017 imenovala za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov za dobo petih let, in sicer od 1. 9. 2017 do najdlje 31. 8. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je na podlagi opravljenega izbirnega postopka ter na podlagi standardov in meril soglasno ocenila mag. Mojco Špec Potočar kot primerno za položaj direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Na podlagi seznama posebne natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, je generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije podala predlog Vladi Republike Slovenije, da mag. Mojco Špec Potočar imenuje na položaj direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mojca Špec Potočar je univerzitetna diplomirana ekonomistka, specialistka revidiranja računovodstva ter magistrica poslovodenja in organizacije. Trenutno opravlja naloge vršilke dolžnosti Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Pred tem je bila zaposlena v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. kot svetovalka za regionalni razvoj, od leta 2007 do leta 2015 pa je bila direktorica Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. Svojo poklicno kariero je pričela v Dolenjski banki d.d. kot samostojni planer in analitik ter vodja projektov, kasneje je bila vodja oddelka za organizacijo, razvoj in koordinacijo poslovanja Dolenjske banke d.d.. V letih 2001 – 2004 je opravljala naloge organizacije in vodenja sektorja ter oddelka za izvajanje in spremljavo bančnega poslovanja v celoti v NLB,d.d., divizija Dolenjska. Od 2004 do 2006 je bila vodja revizijske službe na MO Novo mesto, kjer je izvajala naloge notranje revizije v mestni občini, javnih zavodih in javnih podjetjih. Med drugim je bila vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave Mestne občine Novo mesto. V letih 2011 do 2014 je opravljala funkcijo nepoklicne podžupanje MO Novo mesto. Bila je tudi izredna predavateljica na Višji ekonomski šoli Novo mesto, podpredsednica združenja Regionalne razvojne agencije GIZ, članica (častna, nepoklicna funkcija) slovenskega dela Nacionalnega organa za izvajanje operativnega programa čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013,  v letih 2008-2016 pa tudi predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.

Mag. Mojca Špec Potočar, ki je bila s 27. 3. 2017 imenovana za vršilko dolžnosti direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, se je strokovno in vsebinsko ukvarjala s področjem migrantov kot predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto (ki vključuje 8 občin). V času svojega 8-letnega predsedovanja je vodila aktivnosti za vzpostavitev humanitarnega centra, ki preko različnih programov oskrbuje najranljivejše skupine ljudi.

Translate »