Prispevki

Izbrani predstavniki NVO v Strokovnem svetu za MRS pri MZZ

Končan je izbor za predstavnike nevladnih organizacij v Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS. Predstavniki so Albin Keuc, platforma SLOGA, Max Zimani, Zavod Globa in Robert Križanič, Povod.

Beri dalje

POZIV za izbiro predstavnikov NVO v Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje

Ministrstvo za zunanje zadeve je 20. 9. 2017 pozvalo platformo SLOGA, da predlaga tri predstavnike nevladnih organizacij, na podlagi dogovora na seji Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje (dne 14. 9. 2017) o razširitvi števila predstavnikov na skupno tri predstavnike in predstavnice, ki bodo zastopali interese nevladnega sektorja s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči.   Beri dalje

Naslednji koraki priprave resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju za obdobje do leta 2030

Zaradi odsotnosti oz. zadržanosti članov Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje (MRS) pri zunanjem ministrstvu, je prišlo do prestavitve načrtovane decembrske seje v januar 2017.  S tem se je zamaknil tudi čas obravnave resolucije v Državnem zboru Republike Slovenije. Beri dalje