Ministrstvo za zunanje zadeve je 20. 9. 2017 pozvalo platformo SLOGA, da predlaga tri predstavnike nevladnih organizacij, na podlagi dogovora na seji Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje (dne 14. 9. 2017) o razširitvi števila predstavnikov na skupno tri predstavnike in predstavnice, ki bodo zastopali interese nevladnega sektorja s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči.  

Platforma SLOGA zato objavlja poziv nevladnim organizacijam (NVO), ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, da se z uporabo prijavnice (glej spodaj):

 1. prijavijo kot upravičenci v postopku izbire predstavnikov NVO ter imenujejo zastopnika in
 2. predlagajo kandidate za predstavnike NVO.

Prijave za upravičence in kandidate se zbirajo do 11. oktobra 2017 do 24. ure, po elektronski pošti na naslov info@sloga-platform.org ali po pošti na naslov SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Vsak kandidat je ob kandidaturi dolžan razpisovalcu postopka posredovati tudi svojo kratko predstavitev in vizijo delovanja v navedenem organu (največ eno A4 stran), ki bo objavljena na spletni strani platforme SLOGA (www.sloga-platform.org).

Prijavnica mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo. Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 11. oktobra 2017 do polnoči.

Zaželene izkušnje in lastnosti predstavnikov NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja:

 • zelo dobro poznavanje področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja;
 • zelo dobro poznavanje delovanja NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter globalnega učenja;
 • konkretne, po možnosti večletne izkušnje dela na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja;
 • nacionalno in mednarodno aktivno sodelovanje kandidata,

Optimalna zastopanost v Strokovnem svetu bi morala upoštevati tudi raznolikost sektorja (delovanje po področjih NVO, diaspora, regijska zastopanost, platforma kot zagovornica interesov sektorja).

Interes razpisovalca postopka je, da se do predstavnika NVO pride s soglasjem vseh prijavljenih kandidatov (v primeru soglasja se volitve ne izvedejo). V kolikor soglasja ne bo možno doseči, bodo izvedene volitve, katerih se lahko udeležijo vse NVO, ki so se do roka prijavile kot upravičenke v postopku izbire predstavnikov NVO preko svojega zastopnika.

Časovnica postopka:

 1. 9. 2017 objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev

11.10. 2017 do 24.00            rok za prijave kandidatov in volilnih upravičencev

 1. 10. 2017, ob 11.00 seja komisije za pregled prijav, objava seznama kandidatov in upravičencev in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
 2. 10. 2017 do 12.00 rok za dopolnitev prijav
 3. 10. 2017 objava dopolnjenega seznama kandidatov in upravičencev
 4. 10. 2017, ob 13.00 javna predstavitev kandidatov in poizkus imenovanja s soglasjem
 1. 10. 2017 izvedba volitev (pogojno, če ne pride do imenovanja s soglasjem) z glasovnicami (prisotni volilni upravičenci med kandidati volijo za največ tri kandidate) ter po elektronski pošti na naslov info@sloga-platform.org do najkasneje 20. 10. 2017 do 14.00
 2. 10. 2017, ob 15.00 seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju treh kandidatov kot predloga nevladnih razvojnih ter humanitarnih organizacij

Seje komisije, javna predstavitev in volitve (pogojno) bodo potekale v Sejalnici platforme SLOGA, II. nadstropje, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Poziv je objavljen na spletni strani platforme SLOGA (www.sloga-platform.org) in posredovan po najširši adremi prejemnikov e-novic platforme SLOGA ter vsem ustanoviteljicam, pridruženim članicam in drugim NVO, ki delujejo na področjih mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter globalnega učenja, da se zagotovi čim širši javnosti, da izrazi svoj interes v tem postopku.

Postopek se bo izvedel smiselno na podlagi vzpostavljenih standardov v skladu s CNVOS-ovim Poslovnikom postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij, ki je objavljen na njihovi spletni strani, ob dejstvu, da so navedbe v pozivu superiorne poslovniku.

SLOGA Poziv za izbiro predstavnikov NVO SS MZZ

SLOGA Prijavnica SS MZZ

Translate »