Zaradi odsotnosti oz. zadržanosti članov Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje (MRS) pri zunanjem ministrstvu, je prišlo do prestavitve načrtovane decembrske seje v januar 2017.  S tem se je zamaknil tudi čas obravnave resolucije v Državnem zboru Republike Slovenije.

Strokovni svet za MRS bo novo resolucijo o MRS predvidoma obravnaval v prvi polovici januarja. Strokovni svet za MRS je po zakonu o MRS pristojen za pripravo in oblikovanje predloga resolucije, katerega po potrditvi oz. sprejemu posreduje v obravnavo Medresorskemu delovnemu telesu. To bo predlog resolucije dokončno uskladilo, nakar ga bo Ministrstvo za zunanje zadeve posredovalo v obravnavo na Vlado Republike Slovenije.

Lahko pričakujemo, da bo predlog nove resolucije v obravnavo v Državni zbor posredovan kmalu, po možnosti v februarju. To nam dopušča, da izvedemo še nekaj zagovorniških aktivnosti, da izboljšamo vsebino resolucije skladno z našimi predlogi, ki smo jih posredovali MZZ in članom Strokovnega sveta za MRS v lanskem letu. Tudi zato, ker novo besedilo oz. zadnja redakcija prinaša nekaj sprememb, ki bi jih bilo potrebno v okviru Strokovnega sveta še osvetliti in premisliti.

Translate »