Končan je izbor za predstavnike nevladnih organizacij v Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS. Predstavniki so Albin Keuc, platforma SLOGA, Max Zimani, Zavod Globa in Robert Križanič, Povod.

Komisija za izbor predstavnikov NVO v Strokovnem svetu za MRS in MZZ je 20. oktobra 2017 pregledala prispele glasovnice. Do roka je prispelo 18 glasovnic. Veljavnih je bilo vseh 18 glasovnic.

Kandidati so dobili naslednje število glasov:

Ime in priimek Predlagatelj Število glasov
Maja Ahac ADRA 4
Inacio Bintchende Zavod CRP SJ 1
Ana Kalin FER 6
Albin Keuc SLOGA platforma 14
Robert Križanič Povod 9
Jana Lampe Slovenska karitas 3
Alja Skele Slovenska fundacija za Unicef 2
Max Zimani Zavod Global 10

Na podlagi rezultatov glasovanja je komisija ugotovila, da so bili za predstavnike NVO v Strokovnem svetu za MRS pri MZZ izbrani naslednji kandidati:

  1. Albin Keuc, SLOGA platforma
  2. Max Zimani, Zavod Global
  3. Robert Križanič, Povod

Dokumentacija o izvedbi izbora je dostopna na vpogled v prostorih platforme SLOGA ob predhodni najavi.

Izbrani predstavniki so dolžni izpolnjevati obveznosti določene v prijavnici, da bodo v Strokovnem svetu delovali v skladu z načeli razvojnega sodelovanja in zagotovil, da njihovi interesi ne bodo prevladali nad interesi razvojnega sodelovanje, da bodo delovali in ravnali skrbno, pošteno in v dobrobit vseh upravičencev in NVO s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči in da bodo zagotavljali javnost svojega dela ter se posvetovali z NVO o vsebinah, ki jih bo obravnaval Strokovni svet.

Translate »