Dogovor o proračunu EU za leto 2020

Dogovor o proračunu EU za leto 2020

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli dogovor o proračunu EU za leto 2020. Sredstva EU bodo še naprej usmerjena zlasti v prednostne naloge, pomembne za državljanke in državljane: podnebne spremembe, delovna mesta, mladi, varnost in solidarnost v...
Povečanje proračuna EU za zunanje delovanje

Povečanje proračuna EU za zunanje delovanje

Evropska komisija je predlagala povečanje proračuna za zunanje delovanje na 123 milijard evrov za obdobje 2021–2027. Proračun bo postal enostavnejši, prožnejši in učinkovitejši za odzivanje na današnje svetovne izzive. Komisija predlaga povečanje proračuna za 30 %...
Translate »