Prispevki

Zamrznitev izvrševanja proračuna ne vpliva na projekte in programe s sklenjenimi pogodbami

Vlada je na sobotni seji zaradi spremenjenih razmer zadržala izvrševanje proračuna za leto 2020. CNVOS sporoča, da zamrznitev proračuna pomeni, da se nemoteno plačujejo že prevzete obveznosti, denimo iz že sklenjenih pogodb, in vsa plačila, ki imajo podlago v zakonu. Država bo torej še vedno plačevala račune in zahtevke, ne bo pa sprejemala novih obveznosti: sklepala novih pogodb, javnih naročil ipd. Beri dalje

Dogovor o proračunu EU za leto 2020

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli dogovor o proračunu EU za leto 2020. Sredstva EU bodo še naprej usmerjena zlasti v prednostne naloge, pomembne za državljanke in državljane: podnebne spremembe, delovna mesta, mladi, varnost in solidarnost v EU.

Beri dalje

Povečanje proračuna EU za zunanje delovanje

Evropska komisija je predlagala povečanje proračuna za zunanje delovanje na 123 milijard evrov za obdobje 2021–2027. Proračun bo postal enostavnejši, prožnejši in učinkovitejši za odzivanje na današnje svetovne izzive. Beri dalje