Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli dogovor o proračunu EU za leto 2020. Sredstva EU bodo še naprej usmerjena zlasti v prednostne naloge, pomembne za državljanke in državljane: podnebne spremembe, delovna mesta, mladi, varnost in solidarnost v EU.

Proračun EU za leto 2020 znaša 168.69 milijarde evrov v obveznostih (denar, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu) in 153,57 milijarde evrov v plačilih (denar, ki bo izplačan). Sedaj morata besedilo dogovora v 14 dneh uradno odobriti Evropski parlament in Svet EU.

Evropska komisija vsako leto spomladi pripravi osnutek proračuna EU za naslednje leto. Letos je svoj prvotni predlog predstavila 5. junija, pogajanja o proračunu za leto 2020 pa so potekala vzporedno s pogajanji o naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027.

Translate »