Vlada je na sobotni seji zaradi spremenjenih razmer zadržala izvrševanje proračuna za leto 2020. CNVOS sporoča, da zamrznitev proračuna pomeni, da se nemoteno plačujejo že prevzete obveznosti, denimo iz že sklenjenih pogodb, in vsa plačila, ki imajo podlago v zakonu. Država bo torej še vedno plačevala račune in zahtevke, ne bo pa sprejemala novih obveznosti: sklepala novih pogodb, javnih naročil ipd.

Določilo 30% zmanjšanja proste porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih ne vpliva na nobene projekte in programe, za katere imajo nevladne organizacije že sklenjene pogodbe z ministrstvi. Prosta poraba so namreč sredstva, ki še niso pogodbeno ali zakonsko vezana.

Pri zmanjšanju porabe na proračunski postavki ‘transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam’ pa gre za proračunsko kategorijo, ki še zdaleč ne zajema samo nevladnih organizacij (niti ne zajema vseh NVO), pač pa tudi javne zavode (muzeje, knjižnice) itd. Večino v tej kategoriji predstavljajo organizacije, ki niso NVO.

Translate »