Evropska komisija je predlagala povečanje proračuna za zunanje delovanje na 123 milijard evrov za obdobje 2021–2027. Proračun bo postal enostavnejši, prožnejši in učinkovitejši za odzivanje na današnje svetovne izzive.

Komisija predlaga povečanje proračuna za 30 % glede na trenutno proračunsko obdobje (94,5 milijard) ter zmanjšanje števila instrumentov in vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU. Nova struktura proračuna bo prinesla več prožnosti, saj bo omogočila porabo in ponovno uporabo neporabljenih sredstev na večletni osnovi. Predlog vsebuje tudi boljšo preglednost in demokratični nadzor.

Predlog prinaša tudi nove instrumente za zunanje delovanje EU, med katerimi so instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) (89,2 milijarde evrov), evropski instrument za jedrsko varnost (300 milijonov evrov), instrument za predpristopno pomoč (14,5 milijarde evrov), instrument za humanitarno pomoč (11 milijard evrov), proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko (3 milijarde evrov) ter sredstva za sodelovanje s čezmorskimi državami in ozemlji, vključno z Grenlandijo, (500 milijonov evrov). Preostalih 4,5 milijarde evrov med drugim zajema nepovratna sredstva za makrofinančno podporo, ocenjevanje in revizijo ter delo z mednarodnimi organizacijami in decentraliziranimi agencijami.

Služba za zunanje delovanje poleg tega skupaj z Evropsko komisijo predlaga vzpostavitev Evropskega mirovnega instrumenta s sredstvi v višini 10,5 milijarde evrov, ki ne bodo krita iz proračuna EU.

Celotno sporočilo

Translate »