Poziv za večje prizadevanje v boju proti nasilju v družini

Poziv za večje prizadevanje v boju proti nasilju v družini

Od uvedbe ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 opažajo policisti, zavetišča za ženske in nevladne organizacije povečano število nasilja v družini, zlasti nasilja nad ženskami. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) in Agencija Evropske unije za temeljne...
IOM obvešča o zaključku projekta “Protect”

IOM obvešča o zaključku projekta “Protect”

IOM Slovenija obvešča o zaključku projekta »PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam«.  Mednarodna organizaicja za migracije (IOM) zaključuje projekt “PROTECT”, katerega namen je...
Slovenija aktivna na 35. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

Slovenija aktivna na 35. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

V Ženevi poteka 35. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), na katerem kot njegova članica aktivno sodeluje tudi Slovenija. Junijsko zasedanje, ki bo potekalo med 6. in 23. junijem, tradicionalno posveča več pozornosti človekovim pravicam žensk, kar je...
Študija izpostavlja pozitivne učinke večje enakosti med spoloma

Študija izpostavlja pozitivne učinke večje enakosti med spoloma

Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žena objavila pregled svojega dela na področju pravic žensk in enakosti spolov, v katerem obravnava vprašanja, kot so prioritete Komisije na tem področju, ekonomska neodvisnost žensk, zaposlovanje žensk, plačne razlike med...
Plačano skrbstveno delo v Sloveniji

Plačano skrbstveno delo v Sloveniji

Intervju z dr. Majdo Hrženjak iz Mirovnega inštituta za Radio Študent na temo globalizacije skrbstvenega dela in migrantskih skrbstvenih delavk v Sloveniji. Ko je v javnosti govora o migrantskem delu, se večinoma govori o migrantskih delavcih. Četudi v Sloveniji...