Poziv za večje prizadevanje v boju proti nasilju v družini

Poziv za večje prizadevanje v boju proti nasilju v družini

Od uvedbe ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 opažajo policisti, zavetišča za ženske in nevladne organizacije povečano število nasilja v družini, zlasti nasilja nad ženskami. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) in Agencija Evropske unije za temeljne...
IOM obvešča o zaključku projekta “Protect”

IOM obvešča o zaključku projekta “Protect”

IOM Slovenija obvešča o zaključku projekta »PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam«.  Mednarodna organizaicja za migracije (IOM) zaključuje projekt “PROTECT”, katerega namen je...
Slovenija aktivna na 35. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

Slovenija aktivna na 35. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

V Ženevi poteka 35. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), na katerem kot njegova članica aktivno sodeluje tudi Slovenija. Junijsko zasedanje, ki bo potekalo med 6. in 23. junijem, tradicionalno posveča več pozornosti človekovim pravicam žensk, kar je...