Evropski parlament je 13. februarja na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel Resolucijo o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU. V njej med drugim izražajo obžalovanje, da priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola ni bila priznana kot horizontalno načelo v uredbi o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, in pozivajo Svet, naj to uredbo nujno spremeni in ponovno potrdi svojo zavezanost enakosti spolov.

Opozarjajo tudi, da je v svetu in tudi v Evropi opazen zaskrbljujoč trend krčenja prostora za civilno družbo ter da se organizacije, ki delujejo na področju temeljnih pravic, pa tudi organizacije in aktivisti/ke za pravice žensk, vse pogosteje inkriminirajo, birokratizirajo oziroma se jim omejujejo sredstva. Komisijo pozivajo, naj zagotovi neposredno in dovolj veliko finančno podporo tovrstnim organizacijam v tistih državah, kjer se organizacije civilne družbe soočajo s sistemskim zmanjševanjem financiranja in napadi nanje, da bi zagotovila kontinuiteto za prekinjene storitve, ki ščitijo in podpirajo ženske ter njihove pravice. Obenem naj opravi pregled financiranja, s katerim bo zagotovila, da sredstva, ki jih EU porazdeli med države članice, podpirajo organizacije, katerih dejavnosti in storitve so nediskriminatorne, vključujoče in osredotočene na preživele ter ki ne ohranjajo stereotipov o spolih, tradicionalnih vlog spolov ali nestrpnosti.

Resolucija je dostopna na tej povezavi.

Vir: CNVOS

Translate »