Prispevki

ENI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja pravic žensk in njihovega ekonomskega opolnomočenja v Maroku

V okviru Evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti med spoloma in pravic žensk ter spodbujanja zaposljivosti žensk in njihovega ekonomskega opolnomočenja v Maroku.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, univerze ter raziskovalne institucije iz držav članic EU in Maroka. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Maroka.

Rok za prijavo: 19. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR, DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic žensk in dobrega upravljanja v Bangladešu

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 1) in tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju:

  • spodbujanja enakosti med spoloma, krepitve pravic žensk ter preprečevanja nasilja na podlagi spola v javnem življenju in na delovnem mestu (sklop 1, EIDHR)
  • spodbujanja sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih upravljanja in razvoja na lokalni ravni (sklop 2, DCI) v Bangladešu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 1 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v eni od držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči.

Rok za prijavo: 16. maj 2021

Vir: CNVOS

Na voljo dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti žensk in deklet

V World Association of Girl Guides and Girl Scouts so izdali dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti, s katerimi se srečujejo ženske in dekleta, kako krize v javnem zdravstvu lahko poglabljajo spolne neenakosti in pozivajo k ukrepanju.
Beri dalje

Poziv za večje prizadevanje v boju proti nasilju v družini

Od uvedbe ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 opažajo policisti, zavetišča za ženske in nevladne organizacije povečano število nasilja v družini, zlasti nasilja nad ženskami. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) in Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pozivata EU in države članice, naj ukrepajo in zaščitijo ženske med to krizo in v prihodnosti okrepijo svoje ukrepe za odpravo nasilja nad ženskami. Beri dalje

IOM obvešča o zaključku projekta “Protect”

IOM Slovenija obvešča o zaključku projekta »PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam«.  Beri dalje

Evropski parlament sprejel Resolucijo o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Evropski parlament je 13. februarja na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel Resolucijo o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU. V njej med drugim izražajo obžalovanje, da priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola ni bila priznana kot horizontalno načelo v uredbi o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, in pozivajo Svet, naj to uredbo nujno spremeni in ponovno potrdi svojo zavezanost enakosti spolov.

Beri dalje

Evropski parlament sprejel Resolucijo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU

Evropski parlament je 15. januarja 2019 na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel Resolucijo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU. S sprejetjem dokumenta priznavajo pomen davčne pravičnosti za pravice žensk, kot tudi način, kako obstoječe davčne zakonodaje EU ohranjajo neenakosti v Evropi in državah v razvoju. 

Beri dalje

Slovenija aktivna na 35. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

V Ženevi poteka 35. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), na katerem kot njegova članica aktivno sodeluje tudi Slovenija. Junijsko zasedanje, ki bo potekalo med 6. in 23. junijem, tradicionalno posveča več pozornosti človekovim pravicam žensk, kar je tudi ena od slovenskih prioritet. Beri dalje

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres: Sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk

“Pravice žensk so človekove pravice, vendar se jih dandanes, ko svet postaja vse bolj nepredvidljiv in kaotičen, omejuje in krši. Opolnomočenje žensk in deklet je edini način, da njihove pravice zaščitimo in zagotovimo uresničitev lastnega potenciala”, je ob mednarodnem dnevu žensk povedal generalni sekretar Združenih narodov António Guterres. Beri dalje

Študija izpostavlja pozitivne učinke večje enakosti med spoloma

Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žena objavila pregled svojega dela na področju pravic žensk in enakosti spolov, v katerem obravnava vprašanja, kot so prioritete Komisije na tem področju, ekonomska neodvisnost žensk, zaposlovanje žensk, plačne razlike med spoloma, nasilje nad ženskami, zastopanost žensk v znanosti itd. Beri dalje