Evropski parlament je 15. januarja 2019 na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel Resolucijo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU. S sprejetjem dokumenta priznavajo pomen davčne pravičnosti za pravice žensk, kot tudi način, kako obstoječe davčne zakonodaje EU ohranjajo neenakosti v Evropi in državah v razvoju. 

Evropski poslanci v Resoluciji med drugim pozivajo Komisijo, naj se v vseh davčnih politikah zavzema za enakost spolov ter pripravi specifične smernice in priporočila za države članice, da bi odpravile z davki povezano spolno pristranskost in zagotovile, da ne bodo nastali nobeni novi zakoni, programi ali prakse s področja davkov ali porabe, ki bi povečali razlike med spoloma glede tržnega dohodka ali dohodka po obdavčitvi. Dokument vsebuje tudi več dobrih predlogov v povezavi z davkom na dohodke podjetij in posameznikov kot tudi za indirektne vrste obdavčitev kot je DDV. Obenem v resoluciji pozivajo k vzpostavitvi davkov na premoženje in kapital.

Evropski parlament, ki ima sicer trenutno le svetovalno vlogo v davčnih zadevah EU, se tako odziva na pozive državljanov k vzpostavitvi progresivnega davčnega sistema. Do končnega dokumenta lahko dostopate na tej povezavi.

Translate »