IOM Slovenija obvešča o zaključku projekta »PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam«. 

Mednarodna organizaicja za migracije (IOM) zaključuje projekt “PROTECT”, katerega namen je krepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola (SNNS), z namenom omogočiti boljši dostop do pomoči za begunce_ke, migrante_ke in prosilce_ke ter povečati ozaveščenost o SNNS v teh skupnostih in jih opolnomočiti.

V projektu je sodelovalo 12 IOM pisarn, partnerica projekta iz Slovenije bilo društvo Legebitra.

V sklopu projekta je bilo izvedeno mapiranje nacionalnih praks o obstoječih podpornih storitvah na preseku SNNS in migracij. Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij so bila razvita orodja za krepitev zmogljivosti in izvedena usposabljanja za več kot 140 strokovnjakov_inj, ki so poleg tematike SNNS na področju migracij zaobjela tudi preprečevanje spolnega izkoriščanja in zlorab v humanitarnem kontekstu ter prepoznavanje in preprečevanje SNNS pri delu z migranti_kami LGBTI. Na različnih lokacijah so bila organizirana informacijska srečanja z namenom ozavestiti migrante_ke, begunce_ke in prosilce_ke za mednarodno zaščito o problematiki SNNS ter informirati, kako preprečiti in se odzvati na tovrstno nasilje. Za namen informiranja o tematiki je IOM pripravil tudi večjezične informativne zloženke, plakat ter ozaveščevalni video.

Vsa gradiva, ki so jih pripravili v sklopu projekta, so dostopna na spletni strani IOM Slovenija in projekta.

Vir: CNVOS, IOM

Translate »