V Ženevi poteka 35. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), na katerem kot njegova članica aktivno sodeluje tudi Slovenija. Junijsko zasedanje, ki bo potekalo med 6. in 23. junijem, tradicionalno posveča več pozornosti človekovim pravicam žensk, kar je tudi ena od slovenskih prioritet.

Na dnevnem redu bodo med drugim celodnevna razprava o vlogi moških in dečkov pri preprečevanju nasilja nad ženskami in pomenu udejanjanja človekovih pravic žensk za uresničitev Agende 2030, interaktivni dialog z izvedensko skupino o diskriminaciji žensk in interaktivni dialog s posebno poročevalko o nasilju nad ženskami. Svet bo obravnaval tudi več resolucij o pravicah žensk.

Izveden bo prvi interaktivni dialog z neodvisnim izvedencem o nasilju in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in identitete. SČP bo razpravljal tudi o stanju človekovih pravic v nekaterih državah, med drugim o situaciji v Siriji, Belorusiji, Eritreji, Burundiju, Demokratični republiki Kongo in Ukrajini.

Slovenija bo kot članica SČP (2016–18) soodločala o vseh pobudah, ki bodo predstavljene na zasedanju. Pri tem bo v skladu s svojimi prioritetami posebno pozornost posvečala zlasti pobudam in dogodkom v zvezi z udejanjanem človekovih pravic žensk in deklic kot tudi nekaterim najbolj perečim kršitvam človekovih pravic po svetu. Na zasedanju bo Slovenija predstavila tudi vmesno poročilo o uresničevanju priporočil iz drugega kroga univerzalnega periodičnega pregleda.

Ob robu zasedanja bomo 13. junija skupaj s Finsko organizirali razpravo o pomenu udejanjanja spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic za opolnomočenje žensk, gospodarski razvoj in uresničevanje Agende 2030. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o zlorabi starejših 15. junija pa bo skupina prijateljic pravic starejših, katere soustanoviteljica je Slovenija, soorganizirala dogodek o tej pereči temi.

V času zasedanja bo Slovenija v prostorih Palače narodov v Ženevi gostila tudi dve razstavi, in sicer razstavo projekta “My Piece for Peace” in razstavo ob 25. obletnici članstva Slovenije v OZN.