Prispevki

Komentarji Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Opozarjata, da bi morala biti dolgoročna podnebna strategija nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega vladnega organa za podnebno ukrepanje. Beri dalje

Prispevek platforme SLOGA na podnebno strategijo do 2050

Platforma SLOGA je v okviru posvetovalnega postopka s svojimi zainteresiranimi članicami pripravila predloge dopolnitev Osnutka dolgoročne podnebne strategije do 2050. Beri dalje

V javni razpravi je Osnutek Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. Vabljeni, da pripombe in predloge posredujete do torka, 30.9. 2020, na e-poštni naslov gp.mop@gov.si.

Beri dalje