Platforma SLOGA je v okviru posvetovalnega postopka s svojimi zainteresiranimi članicami pripravila predloge dopolnitev Osnutka dolgoročne podnebne strategije do 2050.

Predlog dopolnitev je bil v roku, to je do 30. 9. 2020, posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor. Vsem sodelujočim organizacijam se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in hkrati upamo, da bo ministrstvo v največji možni meri lahko upoštevalo naše predloge.

Translate »