Strožji standardi za kakovost zraka

Strožji standardi za kakovost zraka

Focus, društvo za sonaraven razvoj, se je skupaj z Inštitutom za okolje in zdravje ter Medicinsko fakulteto UL v okviru Partnerstva za okolje in zdravje odzval na posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena...
Energetska revščina in onesnaženje zraka na Zahodnem Balkanu

Energetska revščina in onesnaženje zraka na Zahodnem Balkanu

Podatki poročila, ki ga pripravlja ZN Okolje kažejo, da je onesnaženje zraka neposredno odgovorno za skoraj eno izmed petih prezgodnjih smrti v 19 mestih Zahodnega Balkana. Delni rezultati poročila »Air Pollution and Human Health: The Case of the Western Balkans«...
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v EU do leta 2030

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v EU do leta 2030

Da bi EU dosegla cilje iz pariškega sporazuma o podnebju, bo evropski parlament sprejel uredbo, ki vsaki državi članici nalaga zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Izpusti iz transporta, kmetijstva, stavb in upravljanja z odpadki se bodo morali zato do leta 2030 v...
Translate »