Ob svetovnem dnevu okolja, ki poteka vsako leto 5. junija, in je letos posvečen onesnaženju zraka, gosti pa ga Kitajska, delimo članek o tem, kako katastrofe prispevajo k onesnaženju zraka.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) vsako leto okrog 7 milijonov ljudi prehitro umre zaradi bolezni, katerih vzrok je onesnaženje zraka. Torej 800 ljudi vsako uro ali 13 vsako minuto umre zaradi umazanega zraka, ki ga dihajo. Približno 4 milijonov teh smrti se zgodi v Azijski in Tihomorski regiji.

Poročilo Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019, ki ga je ta mesec objavila pisarna ZN za zmanjševanje tveganja katastrof še nadalje izpostavlja kako grožnje, kot so onesnaženje zraka, bolezni, potresi, suše in podnebne spremembe skupaj in druga drugo krepijo pri njihovem vplivu na zdravje ljudi in okolja.

»Ljudje in viri po celem svetu so izpostavljeni rastoči mešanici tveganj in groženj, v krajih, kjer to prej ni bilo zabeleženo. Vročinski valovi skupaj s sušnimi pogoji lahko sprožijo intenzivne naravne požare, ki povzročajo visoke ravni onesnaženja zraka … kompleksne medsebojne povezave različnih naravnih in s strani človeka povzročenih dogodkov in procesov, ustvarjajo popolno nevihto,« pravi poročilo.

»Kot ena izmed najbistvenejših okoljskih nevarnosti po podnebnih spremembah, onesnaženje zraka prispeva h globalnemu bremenu bolezni skozi atmosferske koncentracije toplogrednih plinov in njihovih predhodnikov, posebej materiali, težke kovine, ozon in s tem povezani vročinski valovi …« dodaja poročilo.

Tukaj je pet načinov, na katere katastrofe, naravne ali industrijske, lahko povzročijo ali zaostrijo onesnaženje zraka:

  • Naravne katastrofe na urbanih območjih sprožajo tehnološke nesreče,
  • katastrofe olajšajo izpuste nevarnih materialov,
  • povečani izpusti akumuliranih materialov, ki onesnažujejo (v požarih, vulkanskih izbruhih, cunamijih in potresih),
  • rodovitno območje za mikrobe in plesni, ki se prenašajo po zraku (denimo po poplavah),
  • povečane suše lahko izzovejo prašne nevihte.

Članek si v celoti v angleščini lahko preberete tukaj.

Vir: ZN Okolje, World Environment Day

Translate »