Greenpeace International je objavil novo poročilo »Izgubljeno v dimu: podnebne posledice požarov v naravi«, v katerem ugotavlja, da požari v naravi ogromno prispevajo k podnebnim spremembam, pri čemer jih nekatere države ne spremljajo v zadovoljivi meri in ne poročajo o s tem povezanih emisijah.

Po podatkih iz Greenpeacove raziskave naj bi bil obseg bruto emisij CO2 kot posledice požarov v naravi skoraj 8Gt CO2 – to je več kot dvakratna vrednost skupnih emisij industrije fosilnih goriv v EU v letu 2016 in predstavlja skoraj 25 % globalnih letnih emisij CO2 iz naslova fosilnih goriv.

Mednarodna organizacija zato poziva odločevalce na globalni in nacionalni ravni, naj urgentno ukrepajo v zvezi s čedalje večjimi vplivi požarov na podnebne spremembe.

IPCC bi moral poskrbeti za navodila glede izračunavanja pogorelih območij, odpraviti zakonodajne vrzeli, ki omogočajo, da države ne upoštevajo emisij ogljika iz naslova gozdnih požarov, ter zahtevati, da so v nacionalna poročila vključene tudi emisije črnega ogljika.

Več informacij in dostop do poročila na spletni strani Greenpeace Slovenija.

Translate »