Prispevek platforme SLOGA na podnebno strategijo do 2050

Prispevek platforme SLOGA na podnebno strategijo do 2050

Platforma SLOGA je v okviru posvetovalnega postopka s svojimi zainteresiranimi članicami pripravila predloge dopolnitev Osnutka dolgoročne podnebne strategije do 2050. Predlog dopolnitev je bil v roku, to je do 30. 9. 2020, posredovan na Ministrstvo za okolje in...
Focus: S sporno uredbo bi legalizirali uporabo umazanih peči

Focus: S sporno uredbo bi legalizirali uporabo umazanih peči

Prekomerno onesnažen zrak je eden izmed najbolj perečih okoljskih in zdravstvenih problemov Slovenije. Za Slovenijo velja podatek, da onesnažen zrak vsako leto povzroči 1700 prezgodnjih smrti, kar je skoraj dvajsetkrat več od smrti zaradi prometnih nesreč. Kar 45 %...
Translate »