Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Rok za pripombe in predloge je 26. novembra 2018.

Ministrstvo za okolje in prostor je 26. 10. 2018 na svoji spletni strani objavilo osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 s prilogo, ki natančneje določa količine sredstev za posamezne vsebine z namenom prispevati k blaženju (tj. zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih sprememb). Sklad za podnebne spremembe je namenski proračunski sklad, ki se polni s prihodki iz prodaje emisijskih kuponov, pridobljenih z dražbo emisijskih kuponov za industrijske in druge naprave ter operaterje zrakoplovov.

Sredstva iz sklada za podnebne spremembe se porabljajo tudi za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Leta 2016 je za MRS namenil 0,28 mio EUR, v letu 2017 že 1,89 mio EUR ter v letu 2018 nekaj manj, oz. 1,74 mio EUR. V letu 2019 MOP predlaga, da bi za področje MRS namenili 2 mio EUR in 1 mio EUR kot vplačilo v Zeleni podnebni sklad Združenih narodov. Predlog je usklajen s prednostnimi vsebinskimi področji, kakor jih določa Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči iz 2017.

Prednostna vsebinska področja so:

  • spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju;
  • boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.

Prednostna geografska območja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah. MOP bo za izvedbo razpisa in sofinanciranje podnebne pomoči državam v razvoju izbral posebnega izvajalca.

Pripombe in predloge na osnutek odloka in programa lahko posredujete do ponedeljka, 26. novembra 2018, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Platforma SLOGA bo oblikovala skupno stališče razvojnih nevladnih organizacij z namenom okrepiti položaj in vsebine, pomembne za krepitev razvojnega sodelovanja. V ta namen bo v kratkem izveden posvet med članicami platforme in zainteresiranimi organizacijami.

Translate »