Nova evropska strategija za gozdove sprejeta

Nova evropska strategija za gozdove sprejeta

Evropska komisija je sprejela novo strategijo EU za gozdove. Ta prispeva k svežnju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebni nevtralnosti do leta 2050. Strategija določa vizijo in konkretne ukrepe za povečanje obsega in...
21. marec je posvečen gozdovom

21. marec je posvečen gozdovom

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marca razglasila za Mednarodni dan gozdov, v letošnjem letu z geslom Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili. Gozdovi so najbolj biotsko raznovrstni ekosistemi na kopnem, saj v njih prebiva preko...
Translate »