Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marca razglasila za Mednarodni dan gozdov, v letošnjem letu z geslom Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili.


Gozdovi so najbolj biotsko raznovrstni ekosistemi na kopnem, saj v njih prebiva preko 80 odstotkov vrst živali, rastlin in gliv. Pokrivajo tretjino svetovne kopenske površine, človeštvu pa nudijo številne funkcije. Kljub izrednemu pomenu pa se jih krči izredno hitro – letno jih povprečno izgine kar 13 milijonov hektarjev. Krčenje gozdov predstavlja 12 do 20 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov.

V Sloveniji smo lahko ponosni, da smo ohranili visoko stopnjo ohranjenosti biotske raznovrstnosti. Poleg vrst, ki so prisotne po vsej Evropi, imamo v Sloveniji tudi nekatere živalske vrste, ki so v večini evropskih držav že izginile. Več kot 50 odstotkov naših gozdov je v območjih Natura 2000 in zajemajo 37 odstotkov slovenskega ozemlja.

Več si lahko preberete na strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Translate »