Danes, 21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Ti nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo, igrajo pa tudi ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes – podnebnimi spremembami, odpravljanjem lakote ter ustvarjanjem trajnostnih skupnosti.

Gozdovi čistijo zrak in vodo, ohranjajo zdravje in dobro počutje ljudi. Okoli 1,6 milijarde ljudi je odvisnih od gozdov, ki sicer nudijo življenjski prostor več kot 80 odstotkov vrstam zemeljskih živali, rastlin in insektov. Kljub temu se na svetovni ravni nadaljuje krčenje gozdov, letno jih izgubimo 13 milijonov hektarjev, kar je po oceni Združenih narodov že alarmantna raven. Krčenje gozdov k skupnim emisijam toplogrednim plinom prispeva med 12 in 20 odstotki.

V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo po predvidevanjih ta delež povišal na 70 odstotkov. Otroci in odrasli smo vse manj povezani z naravo in vedno manj razumemo vlogo in pomen gozdov ter sonaravnega gospodarjenja z njimi za zdravo in trajnostno družbo, zato je ključnega pomena, da gozdove in njihove vloge spoznamo in se zbližamo z njimi že v zgodnjem otroštvu

Gozdovi pokrivajo blizu 60 odstotkov površine Slovenije. V naših gozdovih imamo 627 milijonov dreves, od tega:
🌳 208 milijonov bukovih dreves,
🌲 158 milijonov smrek,
🌲 40 milijonov jelk ter
🌳 34 milijonov hrastov.

Ukrepi za godzove so tudi del ciljev trajnostnega razvoja, natančneje so 15 cilj Agende 2030. V njej je zapisano, da bodo države podpisnice, med njimi tudi Slovenija, do leta 2020 spodbudile trajnostno gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov, ustavile krčenje gozdov, obnovile degradirane gozdove ter bistveno povečlei pogozdovanje in obnovo gozdov na svetovni ravni.

Več o globalnih ciljih na www.globalni-cilji.si in info telefonu 040 204 464.

Translate »