Evropska komisija je sprejela novo strategijo EU za gozdove. Ta prispeva k svežnju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Strategija določa vizijo in konkretne ukrepe za povečanje obsega in kakovosti gozdov ter krepitev njihovega varstva, obnove in odpornosti. Spodbuja podnebju in biotski raznovrstnosti najbolj prijazne prakse gospodarjenja z gozdovi. Izpostavlja potrebo po trajnostni uporabi lesne biomase in spodbuja z viri gospodarno izkoriščanje lesa.

Strategijo spremlja kažipot za zasaditev treh milijard dodatnih dreves po vsej Evropi do leta 2030 po ekološkem načelu pravega drevesa na pravem mestu za pravi namen.

Ključni zaveznik v boju proti podnebnim spremembam
Gozdovi so ključni zaveznik v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Delujejo kot ponori ogljika in zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb, tako da ohlajajo mesta, nas ščitijo pred hudimi poplavami in blažijo posledice suše. So tudi dragoceni ekosistemi in dom za večino biotske raznovrstnosti v Evropi. Njihove ekosistemske storitve prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju z uravnavanjem voda, zagotavljanjem hrane, zdravil in materialov, zmanjševanjem in obvladovanjem tveganja nesreč, stabilizacijo tal, obvladovanjem erozije ter čiščenjem zraka in vode. Gozdovi omogočajo preživljanje ter so prostor za rekreacijo, sprostitev in učenje.

V boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti so gozdovi naš ključni zaveznik. Delujejo kot ponori ogljika ter nam pomagajo zmanjševati posledice podnebnih sprememb, tako da ohlajajo naša mesta, nas ščitijo pred hudimi poplavami in blažijo posledice suše. Žal pa so evropski gozdovi izpostavljeni številnim različnim pritiskom, med katerimi so tudi podnebne spremembe.

Kot so ob sprejetju poudarili na Evropski komisiji, zaščita, obnova in krepitev odpornosti evropski gozdov niso pomembne zgolj za boj proti podnebnim spremembam ter izgubi biotske raznovrstnosti, temveč tudi za ohranjanje družbeno-gospodarske vloge gozdov.

Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo ter trajnostno gospodariti z gozdovi je tudi del 15 cilja trajnostnega razvoja. Več o globalnih ciljih na www.globalni-cilji.si.

Več informacij

Preberite še:
Paket »pripravljeni na 55« – ocena društva Focus

Komentar: “Fit za 55” še ni enačaj za “pošteno in pravično”

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »