Za preoblikovanje življenj

Za preoblikovanje življenj

CONCORD, Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, je 19. septembra 2018, objavilo poročilo “Preoblikovanje življenj – akcijski načrt EU za enakost med spoloma II – Od izvajanja do učinka”. CONCORD je poročilo objavil leto...
Translate »