Prispevki

Evropska solidarnostna enota: razpis za zbiranje predlogov 2021

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA) je objavila razpis v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2021.

Razpis zajema naslednje ukrepe programa:

  • projekte prostovoljstva,
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih
  • solidarnostne projekte,
  • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
  • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči.

Letošnja prednostna naloga bo zdravje. Prostovoljci in prostovoljke bodo sodelovali pri projektih, ki obravnavajo zdravstvene izzive (med drugim posledice pandemije COVID-19) in okrevanje.

Za financiranje se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni organ. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po Evropski solidarnostni enoti 2021.

Rok za prijavo: 5. oktober 2021

Vir: CNVOS

Javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep projektov civilne družbe«

Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep projektov civilne družbe« za leto 2019, ki ga razpisuje EACEA, izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa.

Beri dalje

There are trends in Slovenia that weaken democracy, SLOGA warns

Today Civil Society Organization SLOGA presented a report on the iliberal democratic trends in Europe, describing political attacks on fundamental human rights in Latvia, Slovenia, Croatia and Hungary. SLOGA’s platform director Albin Keuc commented for the STA we should not wait for the normal public discourse to be disabled in Slovenia.
Beri dalje

SLOGA part of an international conference on illiberal democracies in Zagreb

SLOGA’s director Albin Keuc was one of the panelist at “Living on the edge of illiberal democracy” panel held in Zagreb during international conference: “Illiberal democracies: Europe between autocracy and democracy” that was organized as an activity of joint european project More Democracy for more Europe. Beri dalje

Creative Europe – MEDIA Sub-programme: Support for Online Distribution 2016

V okviru podprograma MEDIA je objavljen javni razpis na področju sheme za spletno distribucijo, ki zagotavlja podporo za: ukrep 2 – priprava digitalnih svežnjev, ki omogočajo lažje trženje evropskih avdiovizualnih del na platformah videov na zahtevo; ukrep 3 – inovativne strategije za distribucijo in promocijo evropskih avdiovizualnih del. Beri dalje