V okviru podprograma MEDIA je objavljen javni razpis na področju sheme za spletno distribucijo, ki zagotavlja podporo za: ukrep 2 – priprava digitalnih svežnjev, ki omogočajo lažje trženje evropskih avdiovizualnih del na platformah videov na zahtevo; ukrep 3 – inovativne strategije za distribucijo in promocijo evropskih avdiovizualnih del.

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 3,15 milijona EUR. Rok prijave je 21.06.2016, trajanje projekta pa 12 mesecev.

Ta shema je na voljo subjektom (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.

Povezava do razpisa.

Translate »