Prispevki

Komentarji Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Opozarjata, da bi morala biti dolgoročna podnebna strategija nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega vladnega organa za podnebno ukrepanje. Beri dalje