Okoljske nevladne organizacije, med njimi tudi Focus, društvo za sonaraven razvoj, so na seji odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor 17. junija 2021 opozorile na pomanjkljivosti in kritične točke v predlogu resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije, s katero naj bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost.

Logo FocusFocus je zastopal Taj Zavodnik, ki je opozoril, da gre za ključen strateški podnebni dokument, ki bo določil vizijo podnebnega ukrepanja Slovenije do leta 2050, in zato je nesprejemljivo, da je ta v trenutni različici:

  • neambiciozen, neskladen z znanstvenimi dognanji in novimi cilji na ravni EU (za pravičen prispevek k globalnim naporom za omejitev dviga temperature na 1,5 °C, kot opozorja znanost, zasledovati višje cilje)
  • podaja izredno pomanjkljive sektorske ukrepe (do leta 2030 predvidena rast emisij v prometu (za 12%), nato pa je sektorju samemu prepuščeno kako doseči zmanjšanje emisij za 90-99% do leta 2050. Pri tem ostaja popolnoma neizkoriščen potencial javnega potniškega prometa in temelji na nadaljnji rabi osebnih avtomobilov)
  • se v preveliki meri zanaša na ponore (ne upošteva denimo slabega stanja slovenskih gozdov, ki so zaradi posledic preteklih ujm in napadov škodljivcev namesto ponora postali vir izpustov CO2).

Več TU.

Translate »