Focus je skupaj z mrežo nevladnih okoljskih organizacij CAN Europe pripravil poročilo o vlogi nacionalnih dolgoročnih strategij v doseganju podnebne nevtralnosti v Evropi, ki izpostavlja bistvene razlike med državami članicami glede ambicioznosti strategij, politične odgovornosti in sodelovanja javnosti pri njihovem nastajanju. Slovenija je dolgoročno podnebno strategijo predložila z zamudo, v njej pa večino nujnih ukrepov neambiciozno prestavlja v obdobje po letu 2030.

Novo poročilo se osredotoča na dolgoročne strategije Hrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Portugalske, Poljske, Španije in Slovenije ter preverja, ali bi strategije teh držav v trenutnem stanju lahko pomagale k temu, da EU doseže podnebno nevtralnost do leta 2040, kot to zahteva cilj omejitve dviga globalne temperature na 1,5°C iz Pariškega podnebnega sporazuma na pravičen način.

Slovenija bi morala v času svojega predsedovanja EU voditi z zgledom in si zastaviti cilje in ukrepe usklajene s Pariškim sporazumom. Da bi Slovenija dosegla cilj 1,5 ° C iz Pariškega sporazuma, se mora nemudoma pričeti pripravljati na znatno povečanje svojih nacionalnih ciljev in prilagoditev sektorskih ciljev za dosego podnebne nevtralnosti že pred sredino stoletja. Ključen bo tudi njen konstruktivni prispevek k prehodu na čisto energijo, zato mora Slovenija čimprej sprejeti odločitev, da bo najkasneje do leta 2030 opustila premog. Taj Zavodnik

Več informacij TU.

Poročilo o vlogi nacionalnih dolgoročnih strategij v doseganju podnebne nevtralnosti v Evropi

Translate »