Prispevki

Evrobarometer: Slovenci najmanj zadovoljni z delovanjem demokracije v državi

Najnovejša raziskava evropskega javnega mnenja Evrobarometer  je pokazala, da se je ugled EU v zadnjih mesecih med Evropejci izboljšal, od predhodnega merjenja se je namreč v vseh razen v treh članicah podoba EU izboljšala. Slovenci so med vsemi državljani Evropske unije najmanj zadovoljni z delovanjem demokracije v lastni državi, še kaže raziskava.
Beri dalje

NED: Poziv k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da bodo predloge novih projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2021, sprejemali med 11. in 25. junijem 2021.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo: 25. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

ENI: Sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanju demokratičnega vodenja ter transparentnosti v Libanonu

V okviru Evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju krepitve vloge civilnodružbenih akterjev pri spodbujanju demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Libanonu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, raziskovalne in akademske institucije ter think-tanki iz držav članic EU, Libanona ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta ENI.

Rok za prijavo: 3. maj 2021

Vir: CNVOS

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

CNVOS sporoča, da se bo 1. novembra odprl nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese. Beri dalje

Vabljeni na okroglo mizo “Razumeti spreminjanje prostora civilne družbe – perspektive razvojnega sodelovanja”

30 let po padcu berlinskega zidu in obdobju »demokratične evforije«, danes govorimo o »demokraciji v krizi«. Ta se kaže v eroziji demokratičnih elementov, med katere prištevamo tudi krčenje prostora za delovanje civilno-družbenih organizacij v mnogih državah globalnega Juga in Severa. Krčenje hkrati otežuje izvajanje Agende 2030, predvsem pri doseganju presečnih ciljev trajnostnega razvoja. Prakse sistematičnega naskoka na prostor civilne družbe so različne – vključujejo omejevanje dostopa do interneta, izključevanje »tujih« akterjev iz zagovorništva ter kampanje zoper legitimnost,  verodostojnost in pravni okvir delovanja civilno-družbenih organizacij. Obstaja pa veliko možnosti za prilagajanje in odzivanje na samo spreminjanje prostora civilne družbe. Kako raziskati, razumeti in delovati znotraj obstoječega trenda in ustvariti bolj odprt in podporen prostor civilne družbe? Kakšne so izkušnje v različnih državah članica Evropske unije? Kako lahko organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic, sodelujejo pri obračanju trenda zapiranja? Kako ohraniti sodelovanje s partnerskimi organizacijami v nasprotujočih okoljih? Kako prispevati h gibanju za povrnitev prostora civilne družbe?
Beri dalje

EIDHR: Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU.

Beri dalje

Teden demokracije: kako se spopadamo s COVID-19 v demokracijah

Med 14. in 17. septembrom bo Evropski parlament gostil konferenco o izzivih, s katerimi se demokratični sistemi spopadajo kot posledicami krize Covid-19. Beri dalje

Demokracija po koronavirusu

Prvo poročilo pobude Reporting Democracy kaže, da se je demokracija v srednji in jugovzhodni Evropi znašla v krizi. Po vsej srednji Evropi in na Balkanu namreč opažamo “propad” demokracije. Že pred koronavirusom smo opazovali njen zaton, zdaj pa so se nekatere države znašle v krizi demokracije. Beri dalje

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic v Gvajani

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju demokracije in človekovih pravic v Gvajani. Beri dalje

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democray (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2020, predložite do 19. junija 2020. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria