V okviru tematskega programa Človekove pravice in demokracija Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve demokracije in vladavine prava v Kambodži.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, mreže NVO, organi javnega sektorja ter neodvisne politične fundacije iz Kambodže, držav članic EU ter drugih držav upravičenk v okviru Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Kambodže.

Rok za prijavo: 25. februar 2022

Vir: CNVOS

Translate »