Platforma SLOGA je 15. decembra 2023 objavila poziv številke 022023 – Poziv za oddajo projektnih predlogov v podporo civilnega aktivizma in vključevanja.

Prijave za oddajo projektnih predlogov za modul Offline zagovorništvo in sodelovanje z lokalnimi oblastmi so bile zaprte 17. marca 2024. Predloženi so bili štirje projektni predlogi.

Izbrana sta bila naslednja dva projektna predloga za finančno podporo:

1.

  • Prijavitelj: Povod, zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi
  • Naslov projekta: Trajnostna akcija
  • Opis: Projekt se osredotoča na offline zagovorništvo in sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Ključno je zagotoviti kvalitetne terenske vsebine, osebne stike in aktivnosti, ki jih nato smiselno promoviramo in nadgrajujemo v zagovorniške aktivnosti na lokalnem nivoju, osredotočene na trajnostni razvojni cilj 12. Opažamo pomanjkanje priložnosti za kreativno in praktično učenje mladih za aktivno vključevanje v trajnostno prihodnost. Projekt bo ozaveščal o potrebah in možnostih razvoja potencialov mladih in lokalnih NVO-jev za bolj trajnostno delovanje v vsakdanjem življenju posameznikov, zlasti na območju Spodnjega Podravja s Ptujem in okolico (Slovenske gorice in Haloze).
  • Dotacija: € 2.500,00
  • Trajanje: 4 mesece

2.

  • Prijavitelj: Društvo za socialno vključevanje in okrepitev priseljencev IFISI
  • Naslov projekta: Bolj učinkovita priprava CSD-jev na medrasne posvojitve
  • Opis: V Sloveniji je v zadnjih 15 letih število medrasnih družin, ki so posvojile otroke iz Afrike, preseglo 100, večinoma živijo v manjših mestih in krajih. Kljub temu, da je uradno registriranih okoli 500 parov, ki čakajo na posvojitev, se trend posvojitev iz Afrike iz leta v leto povečuje. Strateški cilj našega projekta je nasloviti Skupnost centrov za socialno delo in Socialno zbornico Slovenije glede pomanjkljive ali neobstoječe strokovne priprave potencialnih posvojiteljev na medrasno posvojitev in rasno socializacijo otrok iz Afrike. Društvo IFISI bo sodelovalo pri oblikovanju rešitev, tako da bo predstavilo izsledke raziskave in konkretne predloge za izboljšave, vključno z organizacijo izobraževalnih seminarjev za socialne delavce in pripravo potrebnih orodij za bolj sistematično obravnavo tega področja in njegovo hitrejše izboljšanje.
  • Dotacija: € 2.500,00
  • Trajanje: 3 mesece

 

Z izbranima organizacijama bo podpisana pogodba o sofinanciranju projekta.

Neuspešni prijavitelji lahko v sedmih koledarskih dneh od datuma objave odločitve na spletni strani SLOGA vložijo pritožbo, če menijo, da so bili deležni diskriminatorne obravnave. Pritožbo je treba vložiti elektronsko na naslov subgranting@sloga-platform.org.

 

PROTEUS kot projekt CERV financira Evropska komisija in zajema obdobje od januarja 2023 do decembra 2025.

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorjeva in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

 

Translate »