Znani so zmagovalci mladinskega fotografskega natečaja ob dnevu človekovih pravic na temo podnebnih sprememb, ki je potekal ob današnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic (10. december).

Mladi so na fotografskem natečaju razmišljali o podnebnih spremembah, v povezavi z globalnim učenjem in uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Nagrajena dela bodo izšla v posebni e-publikaciji.

V natečaju so bili kot ključni ocenjevalni kriteriji navedeni izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost. Sodelovali so lahko mladi v starosti od 12 do 29 let. Natečaj je bil razdeljen na tri sklope: literarni natečaj, fotografski natečaj in natečaj za meme.

Na fotografski natečaj je prispelo 23 del. Prispeli izdelki v vsakem sklopu so bili razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta.

Izbirna komisija v sestavi: fotografinja Manca Juvan Hessabi, ravnatelj OŠ Hruševec in ljubiteljski fotograf Robert Gajšek, v imenu organizatorjev pa Patricija Virtič (Platforma SLOGA) in Luka Hiti (Društvo za Združene narode za Slovenijo); je dela strokovno ocenila in izbrala najboljše fotografije.

Na podlagi točkovanja izbirne komisije so bila na fotografskem natečaju nagrajena naslednja dela:

–   starostna skupina: osnovna šola

»Za naravo gre!« avtorja Andraža Rataja (1. mesto)
»Voda« avtorice Lejle Meško (2. mesto)
»Igra narave« avtorice Anike Zepšine (3. mesto)
»Jesenska pravljica« avtorja Sergeja Krambergerja (3. mesto)

–   starostna skupina: srednja šola
»Stop burning our future« avtorice Anje Tomanič (1. mesto)
»Voda kot pravica« avtorice Erie Skrt (2. mesto)
»Zemlja v tekmi s časom« avtorja Aneja Bezgovška (3. mesto)

–   starostna skupina: mladi
»Potopljena rastlina« avtorja Žana Rutarja (1. mesto)
»Ledenik« avtorice Tadeje Urbas (2. mesto)

Nagrado za najizvirnejše delo celotnega fotografskega natečaja je izbirna komisija zaradi sporočilnosti in izvirnosti podelila fotografskemu delu »Stop burning our future« avtorice Anje Tomanič.

»Stop burning our future« avtorice Anje Tomanič

Nagrado za najizvirnejše delo celotnega mladinskega fotografskega natečaja ob dnevu človekovih pravic 2022 je izbirna komisija zaradi sporočilnosti in izvirnosti podelila fotografskemu delu »Stop burning our future« avtorice Anje Tomanič.

Izbirna komisija želi s posebno omembo omeniti delo Mance Tišnikar Svečko in delo Nine Jelovšek.

Nagrade in priznanja bodo sodelujoči prejeli na Proslavi ob dnevu človekovih pravic, bo v torek, 13. decembra 2022, ob 17. uri v Veliki sejni sobi Mestne hiše občine Ljubljana, Mestni trg 1, na katero so povabljeni tudi vsi drugi zainteresirani.

Nagrajena dela bodo objavljena tudi v publikaciji, ki bo izšla v začetku leta 2023. V njej bodo objavljena tudi nagrajena dela literarnega sklopa. Oglejte si tudi nagrajence sklopa za meme.

Mladinski natečaj sta soorganizirata Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode za Slovenijo.

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »